Злочини на ґрунті ненависті


Злочинами на ґрунті ненависті вважають ті злочини, причиною яких стала нетерпимість щодо певних груп у суспільстві.

Злочини на ґрунті ненависті мають два складові елементи:

  1. Відповідна дія є злочином згідно з Кримінальним кодексом;
  2. Злочин був умотивований певним упередженням.

 Мотивація упередженням» означає, що злочинець вибрав мішень злочину через її захищені ознаки. Такою мішенню може бути людина, група людей або майно, що асоціюються з групою осіб, котрі мають якусь спільну захищену ознаку. Захищеною ознакою вважається якась базова або основна ознака, спільна для групи осіб, - наприклад, «раса», релігія, етнічна приналежність, мова, сексуальна орієнтація чи ґендерна ідентичність.

Чому важливо звертати увагу на злочини на ґрунті ненависті та хейт-спічі проти ЛГБТ-людей?

Злочини на ґрунті ненависті та хейт-спічі спрямовані на знецінення людського життя та підрив гідності людини, яка належить до конкретної соціальної групи - мотивом можуть послужити колір шкіри, етнос, релігія/вірування, гендер, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність або статус інтерсекса.

У більш широкому сенсі, це посилає негативний меседж до ЛГБТІ-спільноти, тих хто її підтримує та решту суспільства. В ньому наголошується, що деякі соціальні групи не заслуговують на визнання, повагу, рівність в правах та намагається виправдати атаки на учасників та учасниць цих груп.

Чому не повідомляють про злочини на ґрунті ненависті проти ЛГБТ?

ЛГБТ-люди є одною із найвразливіших груп, історично відчувших на собі ворожість законодавчих інституцій. Жертва вважає що поліція не буде розслідувати такі злочини або не кваліфікуватиме їх як злочини на ґрунті ненависті. Крім того, повідомлення про злочини на ґрунті ненависті передбачає ризик виявлення сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Ці та інші фактори істотно впливають на повідомлення або неповідомлення про такі злочини.

Що роблять з цього приводу європейські інституції?

Організація з безпеки і співробітництва в Європі: інституції ОБСЄ та співпраця з іншими країнами розробила кількість зобов'язання з боротьби усіх форм злочинів на ґрунті ненависті. Організація публікує щорічний звіт "Злочини на ґрунті ненависті: попередження та реагування" , який освітлює всі повідомлені злочини в регіоні ОБСЄ. Робота над такими злочинами виконується Бюро з Демократичних Інституцій та Прав Людини (Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)), інституція в ОБСЄ.

Рада Європи: В 2010 Комітет міністрів Ради Європи прийняв історичну рекомендацію з проведення заходів з боротьби із дискримінацією на основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Рекомендація включає в себе конкретні заходи з боротьби із ЛГБТ-фобними злочинами, забезпечити ефективність системи та процедури збору даних та захист жертв.

Національний рівень: регуляція закону варіюється від держави до держави. В деяких країнах-членкинях ЄС, гомофобія та трансфобія є обтяжуючою обставиною при винесенні вироку злочинів. Підбурювання також карається в кримінальних кодексах деяких юрисдикцій.

На сьогоднішній день Україні в ст.161 Кримінального Кодексу України "Порушення рівноправності громадян" сексуальна орієнтація та ґендерна ідентичність не згадані серед інших ознак. Стаття 67 Кримінального Кодексу України "Обставини, які обтяжують покарання", також, не включає цих ознак.

Що робить  ВБО «Точка опори»?

  • Моніторить та фіксує злочини на ґрунті ненависті, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, направляє відповідні заяви про злочин до правоохоронних органів, з копією на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
  • Передає статистичні дані по таким злочинам до Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини.
  • Навчає професійні спільноти (лікарі, поліцейські, вчителі, психологи та інші), толерантного ставлення до ЛГБТ та поваги до прав людини.
  • Будує міцні партнерські зв’язки та кооперацію з правозахисниками та уразливими до дискримінації групами з метою спільного просування ідей толерантності та прийняття в суспільстві.
  • Лобіює прийняття кримінальної відповідальності за злочини на ґрунті ненависті та адміністративної відповідальності за дискримінацію (в тому числі цькування, мова ненависті та інші види дискримінації), чіткої та прозорої процедури розслідування таких злочинів та невідворотності покарання.