Про організацію


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОЧКА ОПОРИ ЮА" є громадською організацією, створеною відповідно до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання”, що будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності, законності, гласності, рівності прав та обов’язків її членів. Громадська організація створена на основі єдності інтересів і прагнень членів Громадської організації для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.

  • Метою діяльності

    є підтримка побудови відкритого і толерантного суспільства, з рівними правами, можливостями і прийняттям розмаїття; сприяння існуванню можливостей для людей незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності жити здоровим і щасливим життям, мати рівні права та обов'язки, бути повноправними громадянами, яких приймають вдома, на роботі, в соціумі; сприяння досягненню повного взаєморозуміння між людьми, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.