Політика організації


У своїй діяльності, внутрішній політиці та зовнішній комунікації ми керуємося принципами толерантності, поваги до прав людини та розмаїття, терпимості до інакшості.

Це не тільки повага до прав людини, але й неодмінний крок для того, щоб побудувати процвітаючу європейську державу та більш стійкий світ для всіх.

Ми підтримуємо та адвокуємо європейські стандарти заборони дискримінації на робочому місці. У 2014 році, відповідно до Рекомендацій Ради Європи СМ/REC(2010)5, що зобовязує всі приватні компанії вжити вичерпних заходів з протидії дискримінації на робочому місці, ми  запровадили стандарти заборони дискримінації, власним прикладом продемонструвавши важливість таких змін в кожній організації. 

Політика рівності нашої організації забезпечує рівні можливості та умови зайнятості під час найму на роботу, організації стажування, підвищення кваліфікації, кар’єрного зростання, оплачуваного організацією навчання, компенсацій, пільг, дисципліни, звільнення для всіх працівників без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, національного походження, інвалідності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, генетичної інформації, статусу ВІЛ, статі або віку та інших ознак або їх сукупності.

Ми підтримуємо та вітаємо впровадження політики рівності серед приватних компаній.

Саме тому організація сформувала цілісний підхід до процесу своїх взаємовідносин з економічними партнерами. З 01 лютого 2015 року ми співпрацюємо тільки з тими партнерами, які дотримуються у власній діяльності політики рівності.

Ми хочемо купувати товар чи послугу тільки у тих компаній, які захищають своїх працівників від дискримінації на робочому місці і, таким чином, підтримувати бізнес, стандарти якого відповідають європейським стандартам та поважають права людини.

Ми спонукаємо наших партнерів брати участь в Українському рівності корпоративної рівності. 

Ми дбаємо про збереження довкілля та раціональне використання ресурсів:

  • роздільне сортування паперу та пластику (з подальшим переданням грошей від здачі на благодійність)
  •  електронні засоби комунікації, зводячи використання паперу до мінімуму 
  • використання для рекламних компаній виключно еко-сумок 
  • відкритість до екологічних ініціатив та акцій