Політика організації


У своїй діяльності, внутрішній політиці та зовнішній комунікації ми керуємося принципами толерантності, поваги до прав людини та розмаїття, терпимості до інакшості.

Це не тільки повага до прав людини, але й неодмінний крок для того, щоб побудувати успішну демократичну державу та більш стійкий світ для всіх.

Ми підтримуємо та адвокуємо європейські стандарти заборони дискримінації на робочому місці. У 2014 році, відповідно до Рекомендацій Ради Європи СМ/REC(2010)5, що зобовязує всі приватні компанії вжити вичерпних заходів з протидії дискримінації на робочому місці, ми  запровадили стандарти заборони дискримінації, власним прикладом продемонструвавши важливість таких змін в кожній організації. 

Політика рівності нашої організації забезпечує рівні можливості та умови зайнятості під час найму на роботу, організації стажування, підвищення кваліфікації, кар’єрного зростання, оплачуваного організацією навчання, компенсацій, пільг, дисципліни, звільнення для всіх працівників без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, національного походження, інвалідності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, генетичної інформації, статусу ВІЛ, статі або віку та інших ознак або їх сукупності.

Ми підтримуємо та вітаємо впровадження політики рівності серед приватних компаній.

Саме тому організація сформувала цілісний підхід до процесу своїх взаємовідносин з економічними партнерами. З 01 лютого 2015 року ми співпрацюємо тільки з тими партнерами, які дотримуються у власній діяльності політики рівності.

Ми хочемо купувати товар чи послугу тільки у тих компаній, які захищають своїх працівників від дискримінації на робочому місці і, таким чином, підтримувати бізнес, стандарти якого відповідають європейським стандартам та поважають права людини. Повний текст політики.

Ми спонукаємо наших партнерів брати участь в Українському рівності корпоративної рівності. 

Ми дбаємо про збереження довкілля та раціональне використання ресурсів:

 • роздільне сортування паперу та пластику (з подальшим переданням грошей від здачі на благодійність)
 •  електронні засоби комунікації, зводячи використання паперу до мінімуму 
 • використання для рекламних компаній виключно еко-сумок 
 • відкритість до екологічних ініціатив та акцій 

Ключові принципи:

 • Місія вищого керівництва. Члени Правління та Організації, Голова Правління та Директор
  Організації повинні формувати етичний стандарт нетерпимого ставлення до будь-яких форм і проявівкорупції на всіх рівнях, подаючи приклад своєю поведінкою і забезпечуючи ознайомлення з антикорупційноюполітикою всіх працівників і контрагентів.
 • Періодична оцінка ризиків. Організація на періодичній основі виявляє, розглядає і оцінює
  корупційні ризики, характерні для його діяльності в цілому і для окремих напрямків зокрема.
 • Адекватні антикорупційні процедури. Організація розробляє та впроваджує адекватні
  процедури щодо запобігання корупції, що розумно відповідають виявленим ризикам, і контролює їх
  дотримання.
 • Перевірка контрагентів. Організації докладає розумних зусиль, щоб мінімізувати ризик
  ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені до корупційної діяльності, для чого проводиться перевірка наявності у них власних антикорупційних процедур або політик, їхньої готовності дотримуватисявимог цієї Політики і включати у договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємнесприяння для етичного ведення справ та запобігання корупції.
 • Вимоги донорів. Організації щодо запобігання корупційним явищам, що містяться в грантовій
  угоді, є невід’ємною частиною цієї Політики в рамках виконання угоди.

Повний текст політики. Політика затвердженна Виконавчим директором, НАКАЗ №F17-03 від 06 лютого 2017 року.

В разі, якщо вам стали відомі факти фінансового зловживання збоку команди організації – повідомте про це *Голову Наглядової ради Ярослава Шибанова (yaroshyba@gmail.com) та *Голову Правління Анастасію Медко (medko.anastasiia@gmail.com) про факт корупції.

Положення визначає політику Організації щодо визначення, виявлення, управління, запобігання та розкриття потенційних або дійсних конфліктів інтересів.

 • Будь-якому працівнику та члену Правління, що мав повідомити, але не повідомив про конфлікт
  інтересів чи загрозу його виникнення забезпечується можливість надати пояснення такого
  неповідомлення.
 • Виконавчий директор несе відповідальність за порушення цього Положення відповідно до
  Статуту, внутрішніх документів Організації та норм чинного законодавства України.
 • Контроль за дотриманням цього Положення і, зокрема, за процесом визначення, виявлення та
  управління потенційними та/або існуючими конфліктами інтересів здійснюється Правлінням
  Організації.

Повний текст положення про конфлікт інтересів.