Квір-люди


Якщо раніше мовні особливості людей обмежувалися рамками, в яких стать дорівнювала гендеру, то зараз бінарність (чоловіче-жіноче) має альтернативу - небінарність. Поняття небінарності стало збірним терміном, який об'єднує ідентичності, що виходять за рамки традиційної гендерної системи, яка оперує тільки поняттями чоловіче та жіноче.

Квір-людина - це людина з небінарною ідентичністю, або гендерно-варіативна. Самі про себе такі люди говорять – «гендерквір».

Завдяки Інтернету, гендерно небінарні особи та особи з нестандартними мовними практиками можуть знайти блоги або пости людей, що стикаються з проблемою пошуку себе та презентації своєї ідентичності через мову. Не можна випускати з виду не тільки несприйняття суспільством розуміння, що не завжди стать і гендер співпадають, а й банальну необізнаність.

Часто кажуть: людей середньої статі не існує, значить, говорити про себе у середньому роді не можна. Але мова є пластичною, вона дає змогу відобразити не тільки гендерну маркованість, а й її відсутність.

Гендерна немаркованість іноді є мовною особливістю агендерів — людей, що не ідентифікують себе з жодним з існуючих гендерів, хоча деякі з них використовують чоловічий рід не тільки на письмі, а й в усному спілкуванні як нейтральний, узагальнюючий рід. Гендерна немаркованість часто досягається за допомогою інверсій та/або введення у речення додаткових слів. Наприклад, «я пішла/ пішов» заміняється на «у мене була можливість піти/сходивши».

Інколи люди говорять, що не дуже розуміють що значить ідентифікувати себе через гендер.  Відомі випадки, коли люди говорять про себе у чоловічому роді, щоб провести дистанцію між своїм фемінним гендерним перфоменсом й собою.

Звісно, нестандартна мовна подача може викликати подив, оскільки навіть за таке, здавалося б зрозуміле й логічне поле як фемінітиви, йдуть бої, й багато людей висловлюють думку, що маркування професії за допомогою суфікса та закінчення не потрібне. Мовляв, є професія журналіст, то навіщо казати журналістка, коли мова йде про жінку у журналістиці. Але тут ми підходимо до розуміння — поки ти про себе не заявляєш, тебе не бажають бачити, а відтак, й не сприймають.

Мовні рамки гнучкіші й ширші, ніж ми думаємо. Заявляючи про себе, ми змінюємо й світ, й мову, роблячи оточуючу реальність більш комфортною для тисяч людей з небінарною гендерною ідентичністю чи просто нестандартними мовними вподобаннями.

Трансгендер (transgender): описує людину, чий гендер відрізняється від статі, "даної" від народження;

Цисгендер (cisgender): описує людину, чий гендер співпадає зі статтю, "даною" від народження (не трансгендер);

Небінарна особа (non-binary): та, яка не вважає себе ані чоловіком, ані жінкою;

Гендерквір (genderqueer): термін, подібний до "небінарної людини"; дехто вважає частину "квір" (від англ. queer – "дивний, дивакуватий") образливою, інші ж її приймають;

Мінливий гендер (genderfluid): описує людину, чия гендерна ідентичність з часом змінюється.